T - 12:14:23
E - 0209   L - 04
- 254
F. WHIP       
         
           
- 02    - 04
Щелкните на интересующем вас параметре